Mandag 28. september
0700-0845: På kontoret.
0845-0900: Produksjonsmøte TEAMS
0900-1300: På kontoret.
1300-1500: Møte med støperigruppa, LØNN 2020

Tirsdag 29. september
0700-0830: På kontoret.
0830-0930: Møte i ledergruppen.
0930-1200: På kontoret.
1300-1700: Deltar i General Managers Meeting TEAMS.

Onsdag 30. september
0700-0800: På kontoret.
0800-1200: Deltar i General Managers Meeting TEAMS
1200-1500: På kontoret.

Torsdag 1. oktober
0700-1400: Hjemmekontor i høstferien med omsorg for barna.
1400-1500: Møte med gruppa i røsteluta, LØNN 2020.

Fredag 2. oktober
0700-1500: Hjemmekontor i høstferien med omsorg for barna.

Mandag 14. september
0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 15. september
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1500: På kontoret.

Onsdag 16. september
0700-1200: På kontoret.
1200-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget, TEAMS
1400-1500: På kontoret.

Torsdag 17. september
0830-1030: Privat møte i Odda.
1030-1330: På kontoret.
1330-1430: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1430-1600: På kontoret.

Fredag 18. september
0830-1600: På kontoret.

Mandag 7. september
0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 8. september
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1200: På kontoret.
1200-1330: Møte i Arbeidsmiljøutvalget.
1330-1530: Møte i arbeidsutvalget Boliden Workers Council. Nettmøte

Onsdag 9. september
Hele dagen: Møte i Ullensvang kommunestyre.

Torsdag 10. september
0700-1300: Møte i forhandlingsutvalget til Avdeling 61
1300-1500: Styremøte i Avdeling 61

Fredag 11. september
0700-1200: På kontoret.
1200-1400: Møtet om «Rikets tilstand» det obligatoriske informasjonsmøtet bedriftsledelsen må avholde om de fire kriteriene de lokale lønnsforhandlingene skal føres etter.
1400-1500: På kontoret.

Fortsatt nektes jeg av bedriftsledelsen å gå mine faste ukentlige runder i fabrikken og ha kontakt medlemmene, både ved Boliden Odda AS, Odda Plast AS og Noralf AS. Vi mener dette strider mot bestemmelsene i Hovedavtalen om at tillitsvalgte skal ha «fri og uhindret» adgang til virksomheten. Selv om jeg har tilbudt meg å praktisere strengere smittevernregler på runden min enn det bedriften selv opererer med, blir mandagsrundene mine likevel nektet gått. Planen var å gå rundene med munnbind og nøye opprettholde avstand til andre mennesker. Norske helsemyndigheter har godkjent at innenriksfly kan lastes fulle med passasjerer, sittende skulder ved skulder, så lenge hver enkelt bærer munnbind. Dette er altså ikke tilstrekkelig hos oss, selv om avstandsregelen nøye overholdes. Forholdet er brakt til de sentrale partene i Oslo for avgjørelse, da vi lokalt ikke maktet å komme til enighet i saken.

Hilsen
Gard

Hei 🙂

Mange av Avdeling 61 sine medlemmer er nysgjerrige på når det lokale lønnsoppgjøret ved Boliden Odda AS starter. jeg vil her legge ut noen ord om hvordan vi fra foreningens side nå forbereder oss til dette. Først noen ord om hvordan systemet for vår lønnsdannelse er utformet:

Naturlig nok er det innenfor ulike bransjer og sektorer svært ulike systemer for lønnsdannelsen. Vår bransje, den elektrokjemiske industrien, er særpreget av at den er konkurranseutsatt og at den lever i markeder og med betingelser som kan variere svært mye. Noen år tjener disse bedriftene godt med penger, andre år er det langt dårligere inntjening. I Norge finnes det 42 bedrifter som er omfattet av den elektrokjemiske overenskomsten. Boliden Odda AS er èn av disse. Mellom disse bedriftene er det også store variasjoner. Produktene er svært ulike og markedene de omsettes i er også forskjellige.

På bakgrunn av dette, at konjunkturene kan svinge kolossalt, har det blitt utviklet en modell for lønnsdannelse som skal ta hensyn til dette. Den bygger på at det gis beskjedne sentrale tillegg, og at den langt største delen av lønnstillegget skal tas ut lokalt. Er bedriften du arbeider i lønnsom, eller kanskje svært lønnsom, skal du også ha gode lønnstillegg lokalt. Er lønnsomheten liten, eller kanskje bedriften taper penger på driften, da blir lønnstilleggene små, eller helt fraværende. For 8 og 9 år siden var det slik hos oss. Boliden Odda AS vaklet på kanten av stupet, og Avdeling 61 sine medlemmer gav store bidrag til å løse problemene gjennom ikke å ta ut lokale tillegg i ett av oppgjørene, og et uhyre lite i året etter. Dette fant sted mens resten av Norge gikk «så det suste». Snart ti år senere har vi ennå ikke helt greid å lukke differansen som den gang ble skapt mellom oss og andre bedrifter fordi vår kjøpekraft falt relativt dramatisk siden andre bedrifter og bransjer fikk gode lønnstillegg i gode tider.

VI SKAL ALDRI TILBAKE I EN SLIK POSISJON !

Derfor aksepterer Avdeling 61 prinsippet om at gode tider skal gi gode tillegg, og dårlige tider skal gi lave tillegg. Vi skal ha ut vår rettmessige del av verdiskapingen, og vi beskytter våre arbeidsplasser når det er nødvendig.

Vi er i krevende tider med et stort økonomisk tilbakeslag i verdensøkonomien, og der flere av de elektorkjemiske bedriftene i Norge har det vanskelig, er situasjonen anderledes for oss. Vi er heldigvis lønnsomme og tjener bra med penger.

Det er i alt fire kriterier de lokale lønnsforhandlingene skal ta hensyn til:

1) Bedriftens økonomi.
2) Bedriftens produktivitet.
3) Bedriftens fremtidsutsikter.
4) Bedriftens konkurranseevne.

Beskrivelsen av hvordan disse fire kriteriene slår ut for oss skal alltid presenteres av bedriftsledelsen i et eget møte som vi internt kaller «Rikets tilstand», og det går av stabelen fredag den 11. september.

Regler for lønnsforhandlinger som vi må forholde oss til slår fast at de lokale forhandlingene ikke kan startes før de sentrale tarifforhandlingene er gjennomført for den enkelte bransjes overenskomst. Den elektrokjemiske overenskomsten skal forhandles 14.-15. september. Jeg sammenkaller foreningsstyret til møte den 10. september der jeg ber om at det fattes vedtak om når vi skal varsle oppstart av våre lokale lønnsforhandlinger. Videre skal en rekke andre spørsmålsstillinger vedrørende de lokale lønnsforhandlingene avklares i dette møtet. Sekretær Linda Smedegård vil sende ut egen innkalling til styrets medlemmer.

Trolig gjør Korona-situasjonen at vi neppe får avvikle fysiske medlemsmøter, og dette vil i så fall være en svakhet da jeg mener det er uhyre viktig å forankre hele prosessen rundt lønnsforhandlingene i et eller flere medlemsmøter. Det skulle bare mangle! Det er Avdeling 61 sine medlemmers lønn det skal forhandles om. Hvordan vi i den situasjonen vi står i skal sikre best mulig involvering av medlemmene i prosessen rundt lønnsforhandlingene har jeg per nå ikke noe godt svar på, og dette vil bli noe styret vil måtte diskutere grundig.

Jeg og resten av styret vil i alle fall gjøre det vi kan for å sikre at foreningens medlemmer kan involveres best mulig.

Følg gjerne med på denne nettsiden i tiden som kommer. Her vil mer aktuell informasjon om lokale lønnsforhandlinger 2020 bli lagt ut fortløpende.

Hilsen
Gard

Mandag 31. august
0700-1500: På kontoret.
1500-1600: Nettmøte i styringsgruppen P350

Tirsdag 1. september
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1100: Nettmøte i forbindelse med nye konsernverdier.
1100-1200: Nettmøte Boliden Smelters Council.
1200-1400: På kontoret.
1400-1500: Møte med Boliden Odda AS sine nye lærlinger.

Onsdag 2. september
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 3. september
0800-1330: På kontoret.
1330-1430: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1430-1530: Nettmøte Boliden Workers Council med nytt om Safety Survey.
1530-1600: På kontoret.

Fredag 4. september
0800-1600: På kontoret.

Mandag 13. juli
0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 14. juli
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte i ledergruppen.

Onsdag 15. juli
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 16. juli
0700-1500: På kontoret.

Fredag 17. juli
0700-1500: På kontoret.

Vi har fått beskjed fra AON, vår forsikringsmegler om at vi må informere om deres håndtering av personvernopplysninger. Dette er AON forpliktet til i forhold til GDPR regelverket.
De av våre medlemmer som lurer på hvordan AON håndterer personvernopplysninger, kan få det ved å ta kontakt med fagforeningskontoret ved kasserer Vidar Ullebust mob.46809783.

Mandag 6. juli
Hjemmekontor med barna.

Tirsdag 7. juli
Hjemmekontor med barna.

Onsdag 8. juli
Hjemmekontor med barna.

Torsdag 9. juli
Hjemmekontor med barna.

Fredag 10. juli
Hjemmekontor med barna.

Mandag 29. juni
0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 30. juni
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1100: Nettmøte med arbeidstakerrepresentantene i konsernstyret.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 1. juli
0700-0900: På kontoret.
0900-1200: Nettmøte med arbeidstakerrepresentantene i konsernstyret og konsernledelsen i forkant av konsernstyremøtet den 21. juli.
1200-1500 På kontoret.

Torsdag 2. juli
0700-1500: På kontoret.

Fredag 3. juli
0700-1500: På kontoret.

Mandag 22. juni
0700-1300: På kontoret.
1300-1400: Nettmøte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council.
1400-1500: På kontoret.

Tirsdag 23. juni
0700-0900: På kontoret
0900-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1500: På kontoret.

Onsdag 24. juni
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 25. juni
0700-1330: På kontoret.
1330-1500: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

Fredag 26. juni
Hele dagen: Fri