I tidsrommet 26. juni til 21. juli avvikler hovedtillitsvalgt sin sommerferie. I denne perioden vil Avdeling 61 ledes av nestleder Bjørn Inge Sandvin. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle foreningens medlemmer for sterk innsats i første halvår! Måtte sommerferien bli rik på sol og minner for dere alle 🙂

GOD SOMMER!

Hilsen
Gard

Et flertall i medlemsmøtet i Odda Kjemiske Arbeiderforening sa i dag JA til forhandlingsutvalgets anbefalte forslag til lokalt lønnsoppgjør. Det innebærer at det gis et generelt tillegg til alle i vårt avtaleområde på 2,65%. I tillegg har de sentrale forhandlingene resultert i 50 øre i tillegg i timen for alle. Videre er partene enige om å nedsette et felles arbeidsutvalg som skal utrede finansieringsgrunnlaget for en forbedret tjenestepensjonsordning ved Boliden Odda AS som etter planen kan tre i kraft fra 1. januar 2018 og som vil innebære pensjon til alle fra første opptjente krone. Slik ordningen praktiseres i dag faller de første 93.000 opptjente kronene utenfor beregningsgrunnlaget. Derfor er kravet «pensjon fra første krone».

Det innkalles med dette til medlemsmøte i Avdeling 61 i visningsrommet ved kantina, torsdag 22. juni klokken 1500 (merk tidspunktet). Til behandling foreligger følgende dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2) Protokoll
3) Lokalt lønnsoppgjør 2017
4) Eventuelt

Vel møtt!

Hilsen
Gard

Mandag 19. juni
0700-1200: På kontoret
1200-1300: Forhandlingsmøte med bedriften om lokalt lønnsoppgjør 2017.
1300-1400: Møte i Odda.
1400-1500: På kontoret.

Tirsdag 20. juni
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1200: På kontoret.
1200-1300: Møte i administrasjonsavdelingen.
1300-1500: På kontoret.

Onsdag 21. juni
Møter i Odda kommunestyre.

Torsdag 22. juni
0700-0900: På kontoret.
0900-1100: Møte i arbeidsmiljøutvalget.
1100-1200: På kontoret.
1200-1400: Styremøte i Odda Kjemiske Arbeiderforening.
1400-1500: Privat avtale i Odda.
1500-1600: Medlemsmøte i Odda Kjemiske Arbeiderforening.

Fredag 23. juni
0700-1130: På kontoret.
1130-1500: Deltar på sommeravslutniningen til Oddaprodukt AS.
1500-1800: På runde i driftsavdelingene.

Vi hadde vårt foreløpig siste forhandlingsmøte med bedriften i går, tirsdag 13. juni. Her ble det fremlagt et nytt tilbud til oss. Bedriften har gjort det klart at dette er dens endelige tilbud, men fra vår side ser vi, med utgangspunkt i styrets føringer til forhandlingsutvalget, på noen tilleggsmomenter. Styret vil sammenkalles med det første for og ta stilling til den fremlagte skissen.

Mandag 12.juni
0700-0800: På kontoret.
0800-0900: Lønnsforhandlinger.
0900-1500: På kontoret.

Tirsdag 13. juni
0700-0800: På kontoret.
0800-0900: Lønnsforhandlinger.
0900-1200: På kontoret.
1200-1500: Privat avtale i Odda.

Onsdag 14. juni
0700-1400: På kontoret
1400-1500: Privat avtale i Odda.

Torsdag 15. juni
0700-0800: På kontoret.
0800-1500: Deltar i styremøtet til Boliden Odda AS.

Fredag 16. juni
0700-1030: På kontoret.
1030-1130: Møte i forhandlingsutvalget til Avdeling 61.
1130-1200: Møte mellom partene vedrørende skiftelektrikernes skifttillegg i juni.
1200-1400: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1400-1700: På runde i driftsavdelingene.

De lokale lønnsforhandlingene pågår. På kort varsel kan derfor leder ukeplan endres i forhold til slik den er lagt ut her.

Hilsen
Gard

Grunnet tjenestereise for leder, bemanner nestleder fagforeningskontoret i uke 23. Torsdag 8. juni befinner han og kasserer seg i Bergen på møte med vår forsikringsleverandør.

Hilsen
Gard

Mandag 5. juni
Andre pinsedag.

Tirsdag 6. juni
0700-0800: På kontoret.
0800-0845: Forhandlingsmøte, lokalt lønnsoppgjør 2017.
0845-0915: På kontoret.
0915-0945: Forhandlingsmøte, lokalt lønnsoppgjør 2017.
0945-1500: På vei til Stockholm.

Onsdag 7. juni
Hele dagen: I Stockholm på stiftelsesmøtet til Boliden Smelters Council.

Torsdag 8. juni
Hele dagen: I Stockholm på møtet i Boliden Workers Council.

Fredag 9. juni
Hele dagen: I Stockholm på møtet i Boliden Workers Council.

Forhandlingsutvalget vårt har i dag hatt to forhandlingsmøter med bedriften om det lokale lønnsoppgjøret 2017, etter at bedriften bad oss om å komme tilbake til forhandlingsbordet for å vurdere et nytt og forbedret tilbud. Vi kan konstatere at vi har beveget oss i riktig retning, men det er fortsatt avstand mellom partene. Likevel, det er grunnalg for videre kontakt partene i mellom.

Hilsen
Gard

Jeg beklager og måtte meddele at forhandlingsdelegasjonen til Avdeling 61 i dag ikke fant grunnlag til å fortsette lønnsforhandlingene som startet i går. Bedriftens tilbud avdekket at avstanden mellom partene nå er altfor stor. Avdeling 61 har presentert moderate og nøkterne krav basert på et korrekt grunnlag gitt i informasjonsmøtet bedriften avholdt med alle tillitsvalgte den 22. mai, også kjent som «Rikets tilstand».