I dag ble ikke fredagsrunden gått som varslet i ukeprogrammet. Det beklager jeg, og det skyldes flere praktiske forhold. Jeg tar en runde med Team A på et ettermiddagsskift i nær framtid!

Hilsen
Gard

Advertisements

Mandag 13. november
Deltar på møte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council i Stockholm.

Tirsdag 14. november
Deltar på møte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council i Stockholm.

Onsdag 15. november
0700-0830: På kontoret.
0830-0930: Deltar i møte om evaluering av TEAM-organisasjonen og gjennomføring av spørreundersøkelse.
0930-1500: På kontoret.

Torsdag 16. november
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Forteller om bedriftens historie på internt møte i støperiet.
1100-1500: På kontoret.

Fredag 17. november
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget til Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1500: På kontoret, eventuelt fullfører «fredagsrunden».

Mandag 6. november
0700-0800: På kontoret.
0800-0830: Møte med personalsjefen vedrørende evaluering av TEAM-organisasjonen.
0830-1100: Privat avtale i Odda.
1100-1500: På kontoret.

Tirsdag 7. november
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 8. november
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 9. november
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Møte i administrasjonsavdelingen.
1100-1500: På kontoret.

Fredag 10. november
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1300: Møte i forhandlingsutvalget i Avdeling 61
1300-1600: På runde i driftsavdelingene.

Mandag 30. oktober
Hele dagen: Deltar på landsmøtet til ASVL (Norske vekstbedrifter) i Oslo.

Tirsdag 31. oktober
Hele dagen: Deltar på landsmøtet til ASVL i Oslo.

Onsdag 1. november
0700-1200: På kontoret.
1200-1300: Fellesmøte mellom bedriften og Avdeling 61 i forhold til den sammenslåtte jubilantfesten som arrangeres 24. november.
1300-1400: På kontoret.
1400-1500: Avdelingsmøte i HR-avdelingen.

Torsdag 2. november
0700-0800: På kontoret.
0800-1100: Møte i bedriftsutvalget.
1100-1600: Deltar på Boliden Odda AS sin stand på yrkes og utdannigsmessen i Tyssedal.

Fredag 3. november
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1200: Møte i forhandlingsutvalget til Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1400: Møte med bedriften vedrørende planlagt evaluering av TEAM-organisasjonen ved Boliden Odda AS.
1400-1500: Møte på Odda rådhus.

Mandag 23. oktober
0700-1030: På kontoret.
1030-1100: Møte med personalsjefen.
1100-1500: På kontoret.

Tirsdag 24. oktober
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 25. oktober
Hele dagen: Møter i Odda kommunestyre. Nestleder bemanner fagforeningskontoret.

Torsdag 26. oktober
0700-1200: På kontoret.
1200-1300: Møte med administrerende direktør.
1300-1500: På kontoret.

Fredag 27. oktober
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1300: Møte i forhandlingsutvalget i Avdeling 61
1300-1500: På runde i driftsavdelingene.

Mandag 16. oktober
0700-1500: På kontoret
1930-2300: Middag på Asian Wok med styret i Elektrokjemisk Samarbeidskomite i Odda.

Tirsdag 17. oktober
0700-1000: På kontoret.
1000-1300: Omvisning ved Tizir med påfølgende lunch sammen med styret i Elektrokjemisk Samarbeidskomite.
2000-2300: Middag på Tyssedal Hotel med deltakerne på høstmøtet for Elektrokjemisk Samarbeidskomite.

Onsdag 18. oktober
Hele dagen: Deltar på høstmøtet i Elektrokjemisk Samarbeidskomite i Tyssedal.
2000-2300: Middag Tysso I med Elektrokjemisk Samarbeidskomite.

Torsdag 19. oktober
Hele dagen: Deltar på høstmøtet til Elektrokjemisk Samarbeidskomite i Tyssedal.

Fredag 20. oktober
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1200: Møte i forhandlingsutvalget i Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1500: På kontoret.

Mandag 9. oktober
0700-1230: På kontoret.
1230-1330: Deltar i planleggingsmøte med bedriften for felles jubilantfest.
1330-1500: På kontoret.

Tirsdag 10. oktober
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 11. oktober
0700-1500: På kontoret.
1500-1600: SKYPE-møte med Boliden Workers Council.

Torsdag 12. oktober
0700-1500: På kontoret hele dagen.

Fredag 13. oktober
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1300: Møte i forhandlingsutvalget i Avdeling 61
1300-1500: På kontoret.

Mandag 2. oktober
0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 3. oktober
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.

Onsdag 4. oktober
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 5. oktober
0700-1145: På kontoret.
1145-1300: Deltar på «zinc metal group meeting» sammen med representanter for konsernets salgs og planleggingavdeling og zinkstøperier.
1300-1500: På kontoret.

Fredag 6. oktober
0700-1100: På kontoret.
1100-1200: Internt ledelsesmøte i Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1500: På kontoret.
1500-1800: På runde i driftsavdelingene.

Mandag 25. september
0700-1000: På kontoret.
1000-1130: Deltar i møte om produksjonsforbedringer.
1130-1500: På kontoret

Tirsdag 26. september
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1200: På kontoret.
1200-1400: Internt møte.
1400-1500: På kontoret.

Onsdag 27. september
Hele dagen: Møter i Odda kommunestyre.

Torsdag 28. september
Hele dagen: Deltar på utdanningskonferansen til Landsorganisasjonen i Norge på Spørmarka.

Fredag 29. september
Hele dagen: Deltar på utdanningskonferansen til Landsorganisasjonen i Norge på Sørmarka.

Mandag 18. september
0700-0900: På Kontoret.
0900-1000: Planleggingsmøte sammen med bedriften for jubilantfesten høsten 2017.
1000-1500: På kontoret.

Tirsdag 19. september
0700-0830: På kontoret
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 20. september
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Evalueringsmøte sammen med bedrften om TEAM-organiseringen.
1100-1500: På kontoret.

Torsdag 21. september
0700-0830: På kontoret.
0830-1500: På kurs i arbeidsrett ved BHT.

Fredag 22. september
0700-1100: På kontoret.
1100-1300: Møte i Arbeidsutvalget, Avdeling 61
1300-1700: På runde i driftsavdelingene.