Mandag 3. desember
0700-1200: På kontoret.
1200-resten av dagen: På tjenestereise.

Tirsdag 4. desember
Hele dagen: Deltar på konsernstyrets møte i Harjavalta, Finland.

Onsdag 5. desember
Hele dagen: Deltar på konsernstyrets møte i Harjavalta, Finland.

Torsdag 6. desember
0900-1600: På kontoret.

Fredag 7. desember
0800-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte med personalavdelingen om reduksjon av sykefraværet.
1000-resten av dagen: På reise til Haugesund med Oddaprodukt AS.

Reklamer

Mandag 26. november
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Privat avtale i Odda.
1000-1300: På kontoret.
1300-1400: Privat avtale i Odda.
1400-1600: På kontoret.

Tirsdag 27. november
Hele dagen: Deltar på styremøtet til Boliden Odda AS i Bergen.

Onsdag 28. november
Hele dagen: Deltar på møte i kompetanseutvalget til Industri Energi i Oslo.

Torsdag 29. november
0800-1200: På kontoret.
1200-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget.
1400-1500: På kontoret.

Fredag 30. november
0800-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1600: På runde i driftsavdelingene.

Mandag 19. november
Hele dagen: Hjemme med sykt barn.

Tirsdag 20. november
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1630: På kontoret.

Onsdag 21. november
Hele dagen: Møter i Odda kommunestyre.

Torsdag 22. november
0800-1300: På kontoret.
1300-1500: Møte med Bedriftshelsetjenesten.

Fredag 23. november
0800-0900: På runde ved Odda Plast AS
0900-1100: Arbeidsmøte i forkant av bedriftens styremøte.
1100-1600: På runde i støtte- og driftsavdelinger.

Mandag 12. november
0900-1100: Privat avtale i Odda.
1100-1300: På kontoret.
1300-1500: Deltar på møte mellom hallgruppen og bedriften.
1500-1700: Deltar på formøte (skype) med de faglige representantene i konsernstyret til neste konsernstyremøte.
1900-0300: Nattskift håndstripping elektrolysehall Serie V

Tirsdag 13. november
0300-1200: Sover etter nattskift.
1200-resten av dagen: På tjenestereise til Skellefteå.

Onsdag 14. november
Hele dagen: Deltar på konsernets HMS-konferanse i Skellefteå, Sverige

Torsdag 15. november
Hele dagen: Deltar på konsernets HMS-konferanse i Skellefteå, Sverige

Fredag 16. november
0830-1115: Deltar på elevpresentasjoner ved Odda videregående skole.
1115-1200: Møte i arbeidsutvalger til Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1800: På runde i drifts- og støtte avdelingene.

Mandag 5. november
0700-0900: På kontoret.
0900-1030: Eksternt møte i Odda
1030-1200: På kontoret.
1200-resten av dagen: På tjenestereise.

Tirsdag 6. november
Hele dagen: Deltar på Gardermoen på høstmøtet til Elektrokjemisk samarbeidskomite.

Onsdag 7. november
Hele dagen: Deltar på Gardermoen på høstmøtet til Elektrokjemisk samarbeidskomite.

Torsdag 8. november
Hele dagen: Deltar på Gardermoen på høstmøtet til Elektrokjemisk samarbeidskomite.

Fredag 9. november
0700-1400: Hjemme med barn da skoler og barnehager holder stengt.
1400-1500: Møte i styringsgruppen for P350.

Mandag 29. oktober
0730-0900: På kontoret.
0900-1000: Privat avtale i Odda.
1000-1300: På kontoret.
1300-1500: Deltar i AU møte på kaien.

Tirsdag 30. oktober
0730-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1400: Deltar på Yrkes- og utdanningsmessen i Tyssedal.
1400-1500: Privat avtale i Odda.

Onsdag 31. oktober
0730-1430: På kontoret.
1430-1530: Deltar på medle4msmøte ifor gruppa på Serie V.

Torsdag 1. november
0730-1500: På kontoret.

Fredag 2. november
Hele dagen: Fri

Mandag 22. oktober
0700-1200: På kontoret.
1200-resten av dagen: På tjenestereise til Stockholm.

Tirsdag 23.oktober
0900-1300: Arbeidsmøte for konsernstyrets faglige representanter.
1300-1800: Møte i Bolidens konsernstyre i Stockholm.

Onsdag 24. oktober
Hele dagen: Deltar sammen med nestleder på Boliden Workers Council i Gällivare med besøk i Aitik, Sverige.

Torsdag 25. oktober
Hele dagen: Deltar sammen med nestleder på Boliden Workers Council i Gällivare, Sverige.

Fredag 26. oktober:
Hele dagen: Deltar sammen med nestleder på Boliden Smelters Council i Gällivare, Sverige.

Som følge av at nestleder Bjørn Inge Sandvin deltar i Sverige denne uken, vil fagforeningskontoret være ubemannet. Vi nås selvsagt på mobiltelefon ved behov.

Mandag 15. oktober
0800-1600: På kontoret.

Tirsdag 16. oktober
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1600: På kontoret.

Onsdag 17. oktober
0800-1600: På kontoret.

Tordag 18. oktober
0830-0930: Privat avtale i Odda.
1000-1100: Oppfølgingssamtale for medlem.
1100-1300: På kontoret.
1300-1400: Styremøte i Avdeling 61.
1400-1530: Medlemsmøte i Avdeling 61.

Fredag 19. oktober
0700-1100: På runde i drifts- og støtteavdelingene.
1100-1200: Møte i forhandlingsutvalget i Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1515: På runde i drifts- og støtteavdelingene.
1515-1615: Møte i styringskomiteen P350.

Det Innkalles til medlemsmøte i Avdeling 61 i visningsrommet ved kantinen, torsdag 18. oktober klokken 1400. Til behandling foreligger følgende Dagsorden:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
2) Protokoll.
3) Innføring av stempling.
4) Lokalt lønnsoppgjør 2018.
5) Opprettelse av ansettelsesråd i vårt avtaleområde.
6) Eventuelt.

Vel møtt 🙂
Hilsen
Gard

Jeg vil i tiden som kommer ha noe varierende arbeidstid, dette grunnet private forhold. Dag for dag vil presenteres i min ukeplan med disse variasjonene inntatt.

Hilsen
Gard