Forhandlingsutvalget gjennomfører i disse dager uravstemming for lønnsoppgjøret ute i driften. Vi besøker alle avdelinger og alle skift. Både skiftgående personell og daggående personell oppsøkes. Her vil dte forslaget som ligger i bordet bli gjennomgått og spørsmål bli besvart før selve avstemmingen gjennomføres.

I tillegg vil fagforeningskontoret være åpent som stemmelokale for dem som ellers ikke har fått avgi stemme. Fristen for å avgi stemme er fredag 1. oktober.

Det vil bli valgt et særskilt tellekorps for opptellingen av stemmene.

Hilsen

Gard

Mandag 20. september

I Stockholm i forbindelse med møte i Boliden Workers Council, Working Committee.

Tirsdag 21. september

I Stockholm i forbindelse med Boliden Workers Council, Working Committee.

Onsdag 22. september

0700-1500: På kontoret/avvikling av uravstemming lokalt lønnsoppgjør.

Torsdag 23. september

0700-1200: På kontoret/avvikling av uravstemming lokalt lønnsoppgjør.

1200-1300: Møte i Bedriftsutvalget.

1300-1500: På kontoret/avvikling av uravstemming lokalt lønnsoppgjør.

Fredag 24. septemeber

0700-1000: På kontoret/avvikling av uravstemming om lokalt lønnsoppgjør.

1000-1200: Styremøte i Elektrokjemisk Samarbeidskomite – TEAMS

1200-1500: På kontoret/avvikling av uravstemming om lokalt lønnsoppgjør.

Uravstemming om forslaget til lokalt lønnsoppgjør vil bli gjennomført avdelingsvis på skiftavdelinger og dagtidsavdelinger fra og med 20. september. Av praktiske årsaker vil vi forsøke å legge dette til skiftbytter på avdelinger som er skiftgående. Ved dagtidsavdelingene gjennomføres uravstemmingen i ordinær arbeidstid.

Hilsen

Gard

Mandag 13. september

0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 14. september

Hele dagen: Hotel Ullensvang sammen med Green Zinc Odda

Onsdag 15. september

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Deltar under avdukingen av minneplaten til Olaf Prestegård og Ørnulf Slåttelid.

1000-2000: Hotel Ullensvang

Torsdag 16. september

Hele dagen: Hotel Ullensvang

Fredag 17. september

Frem til 1100: Hotel Ullensvang

1300-1500: Deltar i begravelsen til Eivind Systad.

De lokale lønnsforhandlingene ble avsluttet i går gjennom at partene nådde frem til en løsning de begge kunne anbefale. Fagforeningsstyret har i dag behandlet forslaget til løsning. Styret anbefalert også på sin side det fremforhandlete resultatet.

Smittevernrestriksjoner gjør det fortsatt umulig å møtes til fysiske medlemsmøter. Forhandlingsresultatet med styrets anbefalig vil dermed bli lagt ut til medlemmene i form av en uravstemming for endelig avgjørelse.

Det vil bli laget et opplegg for gjennomføring av dette i nærmeste fremtid, der der det tas sikte på at selve uravstemmingen kan gjennomføres 20.-24. september ute i driften.

Vi vil komme tilbake med mer konkret informasjon om det praktiske.

Hilsen

Gard

Etter en forhandlingspause i løpet av sommeren er de lokalelønnsforhandlingene gjenopptatt. Partene har avviklet to forhandlingsmøter, og skal møtes på nytt igjen i dag.

Det har vært bevegelse i forhandlingene, men partene står fortsatt langt fra hverandre.

Fagforeningsstyret er sammenkalt for å bli informert om status for forhandlingene. Her vil forhandlingsutvalget søke råd om den videre prosessen.

Mer informasjonlegges fortløpende ut her.

Hilsen

Gard

Mandag 6. september

0700-1330: På kontoret.

1330-1500: Internt møte.

Tirsdag 7. september

Møter i Ullensvang kommunestyre.

Onsdag 8. september

0700-0800: På kontoret.

0800-0900: Møte i arbeidsutvalget Avd. 61.

0900-1000: Fortsettelse av lokale lønnsforhandlinger.

1000-1500: På kontoret.

Torsdag 9. september

0700-1500: På kontoret.

Fredag 10. september

0700-0930: På kontoret.

0930-1000: HMS Handlingsplan Q2 TEAMS

1000-1500: På kontoret.

Mandag 30. august

0700-0900: På kontoret.

0900-1030: Deltar und4er bedriftsbesøket til Ordføreren i Bergen, Marte Mjøs Persen.

1030-1500: På kontoret.

Tirsdag 31. august

Hele dagen: Deltar på møte i Industri Energi sin valgkomite i Oslo.

Onsdag 1. september

Hele dagen: Deltar på møte i Industri Energi sin valgkomite i Oslo.

Torsdag 2. september

0700-1200: På kontoret.

1200-1300: Workday Boliden Phase 2-meeting TEAMS

1300-1500: På kontoret.

Fredag 3. september

0700-1000: På kontoret.

1000-1100: Boliden Smelters Council TEAMS

1100-1500: På kontoret.

Mandag 23. august

Hele dagen: Deltar i styremøte i Elektrokjemisk Samarbeidskomite i Oslo

Tirsdag 24. august

Hele dagen: Deltar i styremøte i Elektrokjemisk Samerbeidskomite i Oslo.

Onsdag 25. august

0700-0900: På kontoret.

0900-1200: På tilpasset runde i driftsavdelingene.

1200-1300: Møte om HMS-handlingsplan andre kvartal.

1300-1500: På kontoret.

Torsdag 26. august

0800-1000: På kontoret

1000-1100: Workday Boliden Phase 2 – TEAMS

1100-1600: På kontoret.

Fredag 27. august

0800-1600: På kontoret.

Mandag 16. august

0700-1500: På kontoret.

Tirsdag 17. august

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1200: Vertskap for besøk av magasinet LO-aktuelt.

1200-1500: På tilpasset runde i driftsavdelingene.

Onsdag 18. august

0700-1200: På kontoret.

1200-1500: Deltar i begravelsen til Frøystein Dyvik.

Torsdag 19. august

0700-0900: På kontoret.

0900-1200: På tilpasset bedriftsrunde.

1200-1330: Møte om HMS handlingsplan Q2

1330-1500: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

Fredag 20. august

0700-1500: På kontoret.

Bedriften har varslet en snarlig revisjon av de interne koronarestriksjonene. Dette i lys av den gradvise nasjonale gjenåpningen av Norge. Straks det blir mulig, blir det med bakgrunn i slike lettelser innkalt til gjenstående årsmøter i Avdeling 61.

Hilsen

Gard