Mandag 17. juni
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Årsmøte i Velferdsstiftelsen.
1100-1200: På kontoret.
1200-1300: Skypemøte med Stockholm.
1300-1500: Møte om «Rikets tilstand», obligatorisk informasjonsmøte i forkant av lokale lønnsforhandlinger.

Tirsdag 18. juni
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 19. juni
Hele dagen: Møte i Odda kommunestyre.

Torsdag 20. juni
0700-0900: På kontoret
0900-1300: På runde i driftsavdelingene.
1300-1500: På kontoret.

Fredag 21. juni
Hele dagen: Møter i Oslo.

Reklamer

Mandag 10. juni
Andre pinsedag

Tirsdag 11. juni
Hele dagen: Deltar i Skellefteå i møte i Boliden Smelters Council.

Onsdag 12. juni
Hele dagen: Deltar i Skellefteå i møte i Boliden Smelters Council.

Torsdag 13. juni
Hele dagen: Deltar i Skellefteå i møte i Boliden Smelters Council.

Fredag 14. juni
0700-1500: På kontoret.

Mandag 3. juni
0800-1300: På runde i driftsavdelingene.
1300-1500: På kontoret.

Tirsdag 4. juni
Hele dagen: I Bodø på landsmøtet til Norges vekstbedrifter.

Onsdag 5. juni
Hele dagen: I Bodø på landsmøtet til Norske vekstbedrifter.

Torsdag 6. juni
0700-1200: På kontoret.
1200-1300: Partsmøte.
1300-1500: På kontoret.

Fredag 7. juni
0700-1100: På kontoret
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget til Avdeling 61
1200-1300: Møte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1500: På kontoret.

Mandag 27. mai
0700-0900: På kontoret.
0900-1600: På runde i driftsavdelingene.

Tirsdag 28. mai
0700-0830: PÅ kontoret.
0830-0930: Møte i ledergruppen.
0930-1030: Informasjonsmøte om omorganisering av vedlikeholdstjenester.
1030-1600: På kontoret.

Onsdag 29. mai
0700-1130: På kontoret.
1130-1200: Møte i Bedriftsutvalget.
1200-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget.

Torsdag 30. mai
Kristi Himmelfartsdag.

Fredag 31. mai
0700-1300: På kontoret
1300-1500: Avspasering

Mandag 20. mai
Hele dagen: Fri

Tirsdag 21.mai
0830-0930: Møte i ledergruppen.
1000-1100: Partsmøter i støperiet.
1100-1500: På kontoret.

Onsdag 22. mai
Hele dagen: Møte i Odda kommunestyre.

Torsdag 23. mai
Hele dagen: Deltar på konsernets General Managers Meeting på Arlanda.

Fredag 24. mai
0700-0900: På kontoret.
0900-1500: Til stede på strategisamling ved Oddaprodukt AS.

Mandag 13. mai
0700-1500: På runde i driftsavdelingene.

Tirsdag 14. mai
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1300: På kontoret.
1300-1500: Forberedelsesmøte til Safe Walk med representanter for konsernet.

Onsdag 15. mai
Hele dagen: Deltar på møte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council i Stockholm.

Torsdag 16. mai
Hele dagen: Deltar på møte i arbeidsutvalget til Boliden Workers Council i Stockholm.

Fredag 17. mai
Grunnlovsdagen

Mandag 6. mai
0700-1200: På runde i driftsavdelingene.
1200-1300: Seminar om oppbyggingen av bedriftens tolling-avtale.
1300-1500: Formøte med styrets medlemmer i forkant av styremøtet i Boliden Odda AS den 8. mai.

Tirsdag 7. mai
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1400: På kontoret.
1400-1500: Generalforsamling i Næringshagen i Odda.

Onsdag 8. mai
Hele dagen: Styremøte Boliden Odda AS.

Torsdag 9. mai
0700-1500: På kontoret.

Fredag 10. mai
0700-1100: På kontoret.
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget i Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1500: På kontoret.

Mandag 29. april
0700-1400: På runde i driftsavdelingene.
1400-1500: Møte på kaiavedlingen om Kronos.
1500-1600: Møte med økonomisjefen om DISC

Tirsdag 30. april
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1400: På kontoret.
1400-1600: Styremøte i Avdeling 61

Onsdag 1. mai
Den internasjonale arbeiderbevegelsens kamp og festdag.

Torsdag 2. mai
Hele dagen: Deltar på konsernstyremøtet i Boliden området i Sverige.

Fredag 3. mai
Hele dagen: Deltar på generalforsamlingen til konsernet i Boliden området i Sverige.

Mandag 22. april
Andre påskedag.

Tirsdag 23. april
0700-0830: På kontoret
0830-1100: Møte i ledergruppen
1100-1130: På kontoret
1130-1230: Partsmøte vedrørende medlem
1230-1600: På kontoret

Onsdag 24. april
0730-0830: Møte i forsikringsutvalget i Avdeling 61
0830-1000: På kontoret
1000-1100: Oppfølging av HMS-handlingsplan første kvartal
1100-1600: På kontoret

Torsdag 25. april
0700-1200: På kontoret
1200-1400: Møte i bedriftsutvalget.
1400-1500: Dialogmøte mellom partene knyttet til enkelte forhold for manganrensing serie V

Fredag 26. april
0700-1015: På kontoret
1015-1115: Privat møte i Odda.
11150-1200: Møte i arbeidsutvalget i Avdeling 61
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften
1300-1600: På kontoret

Mandag 15. april
0700-1100: På runde i driftsavdelingene.
1100-1500: Tre eksterne møter i Odda.

Tirsdag 16. april
0700-0830: På kontoret.
0830-1000: Møte i ledergruppen.
1000-1300: Møte på kaien vedrørende Kronos og arbeidstidsberegning.
1300-1500: Deltar i SKYPE-møte med konsernledelsen og arbeidstakerrepresentantene i konsernstyret, arbeidsmøte foran neste konsernstyremøte.

Onsdag 17. april
Hele dagen: Fri

Torsdag 18. april
Skjærtorsdag

Fredag 19. april
Langfredag