Mandag 2. desember
0700-1000: På kontoret.
1000-1500: På runde i drift- og støtteavdelinger + Odda Plast AS og Noralf AS.

Tirsdag 3. desember:
Hele dagen: På tjenestereise underveis til Stockholm, med stans i Oslo for møte på Stortinget vedrørende industripolitikk og industriens rolle i «det grønne skiftet».

Onsdag 4. desember
Hele dagen: Konsernstyremøte Boliden Minerals AB i Stockholm.

Torsdag 5. desember
0900-1200 (sen hjemkomst fra Stockholm): På kontoret.
1200-1330: Møte i ledergruppen.
1330-1500: På kontoret.

Fredag 6. desember
0700-1100: På kontoret.
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget til Avdeling 61.
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved Boliden Odda AS.
1300-1500: Deltar i begravelse.

Mandag 25. november
0700-0800: På kontoret.
0800-1000: Formøte før bedriftens styremøte.
1000-1130: På kontoret.
1130-1200: Møte med avdelingsledelse, produksjonsledelse, manganen og gruppetillitsvalgt ved Elektrolysehall serie V.
1200-1400: På kontoret.
1400-1500: Privat avtale i Odda.

Tirsdag 26. november
0700-0800: På kontoret.
0800-1700: Styremøte i Boliden Odda AS.
1900-2300: Bedriftsstyrets middag på Tyssedal hotell.

Onsdag 27. november
0700-1500: På runde i driftsavdelingene.

Torsdag 28. november
0700-1500: På kontoret.

Fredag 29. november
0700-1500: På kontoret.

Mandag 18. november
Hele dagen: I Haugesund med barna som skal til tanntekniker.

Tirsdag 19. november
0700-0800: På kontoret.
0800-0830: Møte med medlem og personalleder.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1400: På kontoret.
1400-1600: Privat avtale i Odda.

Onsdag 20. november
0700-1500: På kontoret.

Torsdag 21. november
0700-1300: På kontoret.
1300-1500: Styremøte i Avdeling 61
1500-1600: Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte (valg av Hovedverneombud og varahovedverneombud)i Avdeling 61.

Fredaf 22. november
0700-1100: På kontoret
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget i Avdeling 61
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1500: På kontoret.

Mandag 11. november
0700-1115: På kontoret.
1115-1215: Privat avtale i Odda.
1215-1530: På runde i driftsavdelingene.

Tirsdag 12. februar
0700-0830: På kontoret.
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1200: På kontoret.
1200-1300: Møte i prosjektgruppen for omorganisering av vedlikeholdet.
1300-1400: Deltar på møte i støperiet vedrørende ferieplan og teamorganisering.
1400-1500: Møte på Elektrolysehall Serie V om endringer i arbeidstiden for «manganen»

Onsdag 13. november
0700-1200: På kontoret.
1200-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget
1400-1530: På kontoret.

Torsdag 14. november
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Møte om oppfølging av HMS-handlingsplan tredje kvartal.
1100-1300: På kontoret.
1300-1400: Møte med medlemmene i røsteluta knyttet til skjevheter i lønnssystemet.
1400-1530: På kontoret.

Fredag 15. november
Hele dagen: Planleggingsdag for barnehager og skoler, og er hjemme med barna.

Mandag 4. november
0700-0900: På kontoret.
0900-1000: Møte med mekansik verksted vedrørende praktisering av lønnssystemet.
1000-1330: På runde i driftsavdelingene.
1330-1500: Møte i røsteluta vedrørende praktisering av lønssystemet.

Tirsdag 5. november
Hele dagen: Deltar i Oslo på høstkonferansen for arbeidsgiverorganisasjonen for norske vekstbedrifter.

Onsdag 6. november
Hele dagen: Deltar i Oslo på hæøstkonferansen for arbeidsgiverorganisasjonen for norske vekstbedrifter.

Torsdag 7. november
0700-1500: På kontoret.

Fredag 8. november
0700-1100: På kontoret
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget til Avdeling 61
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene.
1300-1400: Møte i styringskomiteen P350 (skype)
1400-1500: På kontoret.

Mandag 28. oktober
Hele dagen: Deltar som èn av totalt fem medlemmer i Industri Energi sin delegasjon til Bodø for deltakelse i den nasjonale industrikonferansen i regi av Norsk Industri.

Tirsdag 29. oktober
Hele dagen: Deltar som èn av totalt fem medlemmer i Industri Energi sin delegasjon til Bodø for deltakelse i den nasjonale industrikonferansen i regi av Norsk Industri.

Onsdag 30. oktober
Hele dagen: Deltar som èn av totalt fem medlemmer i Industri Energi sin delegasjon til Bodø for deltakelse i den nasjonale industrikonferansen i regi av Norsk Industri.

Torsdag 31. oktober
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Deltar i møte om oppfølging av HMS-handlingsplan tredje kvartal 2019.
1100-1500: På runde i driftsavdelingene.

Fredag 1. november
0700-1000: På kontoret
1000-1045: Deltar i partsmøte vedrørende endringer i arbeidstidsordningen for «mangangjengen» elektrolysehall Serie V.
1045-1500: På kontoret.

Mandag 21. oktober
0800-1000: På kontoret.
1000-1100: Deltar på internt møte om prøvetaking.
1100-1530: På runde i driftsavdelingene.

Tirsdag 22. oktober
0830-1100: Møte i ledergruppen.
1100-1530: På kontoret.

Onsdag 23. oktober
Hele dagen: Deltar i Stockholm på konsernstyremøtet til Boliden Minerals AB.

Torsdag 24. oktober
Hele dagen: Deltar på høstmøtet til Elektrokjemisk Samarbeidskomite på Gardermoen.

Fredag 25. oktober
Hele dagen: Deltar på høstmøtet til Elektrokjemisk Samarbeidskomite på Gardermoen.

Mandag 14.oktober
0800-1000: På kontoret.
1000-1200: Møte i arbeidsgruppen om omorganisering av vedlikeholdsarbeidet.
1200-1230: Møte med medlem på kontoret.
1230-resten av dagen: På tjenestereise til Stockholm.

Tirsdag 15. oktober
Hele dagen: Deltar i møte i arbeidsutvalget for Boliden Workers Council i Stockholm.

Onsdag 16. oktober
Hele dagen: Deltar i møte i arbeidsutvalget for Boliden Workers Council i Stockholm.

Torsdag 17. oktober
0900-1400: På kontoret (sen start på dagen etter sen ankomst fra Stockholm)
1400-1500: Internt Avdeling 61-møte i støperiet.

Fredag 18. oktober
0700-1015: På kontoret.
1015-1115: Møte om forsikringsordninger ved klubben hos Odda Plast AS.
1115-1500: På kontoret.

Mandag 7. oktober
0800-0900: Møte i Bedriftsutvalget.
0900-1600: På kontoret.

Tirsdag 8. oktober
0700-0900: På kontoret.
0900-1500: På runde i driftsavdelingene.

Onsdag 9. oktober
0700-1000: På kontoret.
1000-1100: Avdelingsmøte i HR-avdelingen.
1100-1300: På kontoret.
1300-1400: Styringskomitemøte P350 (skype med Stockholm)
1400-1445: Møte mellom bedriften og arbeidstakersiden vedrørende arbeidstidsordningen ved manganen Elektrolysehall Serie V.
Resten av dagen: Underveis til Stockholm på tjenestereise.

Torsdag 10. oktober
Hele dagen: Deltar i Stockholm på møte mellom konsernledelsen og arbeidstakerrepresentantene i konsernstyret. Dette er et arbeidsmøte før neste konsernstyremøte.

Fredag 11. oktober
1000-1100: På kontoret. (sen start på dagen etter sen ankomst fra Stockholm)
1100-1200: Møte i arbeidsutvalget til Avdeling 61
1200-1300: Kontaktmøte mellom hovedpartene ved bedriften.
1300-1500: På kontoret.

Mandag 30. september
0700-1330: På kontoret
1330-1430: Møte med mangangjengen på Serie V.

Tirsdag 1. oktober
Hele dagen: Deltar i møte med Boliden Workers Council i Stockholm.

Onsdag 2. oktober
Hele Dagen: Deltar i møte med Boliden Workers Council i Stockholm.

Torsdag 3. oktober
Hele Dagen: Deltar i møte med Boliden Smelters Council i Stockholm.

Fredag 4. oktober
Hele dagen: Er hjemme med barna på høstferiens siste dag.