Mandag 11. juli

0700-0930: På kontoret.

0930-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1500: På kontoret.

Tirsdag 12. juli

0700-1500: På kontoret.

Onsdag 13. juli

0700-1500: På kontoret.

Torsdag 14. juli

0700-1500: På kontoret.

Fredag 15. juli

0700-0900: På kontoret.

0900-1500: Fabrikkrunde.

Mandag 4. juni

0700-0930: På kontoret.

0930-1100: Møte i ledergruppen.

1100-1500: På kontoret.

Tirsdag 5. juli

0700-1500: På kontoret.

Onsdag 6. juli

0700-1500: På kontoret.

Torsdag 7. juli

0700-0900: På kontoret.

0900-0930: Partsmøte med bedriften vedrørende enkeltsak.

0930-1330: På kontoret.

1330-1500: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

Fredag 8. juli

0700-1015: På kontoret.

1015-1100: Møte om lærlingeinntaket 2022.

1100-1500: På kontoret.

Mandag 27. juni

0700-0930: På kontoret.

0930-1030: Møte i ledergruppen.

1030-1200: Befaring av den nye midlertidige garderoben.

1200-1400: TEAMS-møte om nytt laboratorium, fellesgarderobe, kantine og administrasjonsbygg.

1400-1500: På kontoret.

Tirsdag 28. juni

0700-1300: På kontoret.

1300-1400: Møte i Arbeidsmiljøutvalget.

1400-1500: På kontoret.

Onsdag 29. juni

0700-1500: På kontoret.

Torsdag 30. juni

0700-1300: På kontoret.

1300-1400: TEAMS-møte med Industri Energi.

1400-1500: På kontoret.

Fredag 1. juli

0700-1000: På kontoret.

1000-1500: På fabrikkrunde.

Mandag 20. juni

Hele dagen: Tjenstereise på vei til Garpenberg.

Tirsdag 21. juni

Hele dagen: Møte i Boliden Workers Council i Garpenberg.

Onsdag 22. juni

Hele dagen: Møte i Boliden Workers Council i Garpenberg.

Torsdag 23. juni

Tjenestereise på vei til Odda.

Fredag 24. juni

0700-1000: På kontoret.

1000-1500: På fabrikkrunde.

Grunnet ferieavvikling vil fagforeningskontoret være ubemannet i tiden jeg er i Garpenberg. Jeg er naturligvis tilgjengelig både på telefon og mail.

Hilsen

Gard

Mandag 13. juni

Hele dagen: Forberedelser til evetuell streik ved Boliden Odda AS dersom meklingen mellom de sentrale parter ikke fører frem.

Tirsdag 14. juni

0700-1200: På kontoret.

1200-1300: Møte med medlem.

1300-1500: På kontoret.

Onsdag 15. juni

Hele dagen: Møte i Ullensvang kommunestyre.

Torsdag 16. juni

Hele dagen: Forberedelser til eventuell streik ved Boliden Odda AS dersom meklingen mellom de sentrale parter ikke fører frem.

Fredag 17. juni

0700-1500: På kontoret.

Jeg får flere spørsmål om status for lønnsoppgjøret 2022 og hva som nå skjer. Informasjon om dette er lagt ut på denne hjemmesiden tidligere, og vi har avviklet et eget medlemsmøte om saken der all tilgjengelig informasjon ble formidlet. Fordi mange fortsatt har spørsmål gjentar jeg hovedtrekkene her:

Det er BRUDD i de sentrale forhandlingene mellom Norsk Industri og Industri Energi. Dette beyr at når de sentrale forhandlingsdelegasjonene møttes i Oslo i begynnelsen av mai måned, maktet man ikke å komme til enighet verken. Da er regelen slik at Riksmekler overtar. Den elektrokjemiske overenskomsten, som er navnet på vår tariffavtale, har dermed tatt sin plass i køen av oppgjørene som skal til mekling. I år er det flere enn vanlig, og det er flere andre oppgjør som står foran oss i køen.

Riksmekler har berammet mekling i tidsrommet 11.-12. august. Partene går til mekling for å finne en løsning, og Riksmekler og hans folk er eksperter på å lete etter grunnlag for dette.

Skulle dette likevel ikke føre frem, også etter mekling på overtid, er streik et faktum. Industri Energi har varslet plassfratredelse for sine medlemmer ved Boliden Odda AS, og det betyr at vi vil være en av bedriftene som tas ut i lovlig streik i første uttaksrunde. Zinkverket vil da bli nedkjørt etter den nedkjøringsavtalen som de lokale partene har blitt enige om, og medlemmer hos oss vil tas ut i konflikt etter egne utarbeidete lister.

Dette forberedelsesarbeidet har startet. Jeg minner om at foreningen har under arbeid en ny Facebook-side som profesjonelt designes. Det er min målsetning at denne er operativ i løpet av sommeren, og den vil dermed bli en viktig informasjonskanal. I tillegg vil vi naturligvis avvikle fysiske møter.

Hilsen

Gard

Mandag 6. juni

Andre pinsedag.

Tirsdag 7. juni

0800-0900: Eksternt møte

0900-1100: På kontoret.

1100-1200: Møte med medlem.

1200-1400: På kontoret.

1400-1600: Møte i intern sikkerhetsgruppe.

Onsdag 8. juni

0700-1500: På kontoret.

Torsdag 9. juni

0700-1200: På kontoret.

1200-1330: Drøftingsmøte med bedriften.

1330-1430: Kontaktmøte mellom hovedpartene.

1430-1700: Eksternt møte i Odda.

Fredag 10. juni

0700-0830: På kontoret.

0830-0900: TEAMS-møte.

0900-1500: På runde i driftsavdelingene.

Mandag 30. mai

0700-0900: På kontoret.

0900-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1300: På runde i driftsavdelingene.

1300-1400: Eksternt møte.

1400-1500: På runde i driftsavdelingene.

Tirsdag 31. mai

0700-1300: På kontoret.

1300-1500: Tjenestereise, underveis til Stockholm.

Onsdag 1. juni

Hele dagen: I Stockholm i forbindelse med workshop for konsernets 100-års jubileum i 2024.

Torsdag 2. juni

Hele dagen: På tjenestereise på vei til Odda.

Fredag 3. juni

0700-1500: På kontoret.

Mandag 23. mai

Hele dagen: På tjenestereise underveis til Kokkola.

Tirsdag 24. mai

Hele dagen: Møte i Boliden Workers Council i Kokkola.

Onsdag 25. mai

Hele dagen: Møte i Boliden Workers Council i Kokkola.

Torsdag 26. mai

Hele dagen: På tjenestereise underveis til Odda.

Fredag 27. mai

0700-1500: Fri

Av praktiske årsaker vil fagforeningskontoret være ubemannet i deler av uke 19. Jeg er naturligvis som vanlig tilgjengelig både på mobil og per e-mail.

Hilsen

Gard

Mandag 16. mai

0700-0930: På kontoret.

0930-1000: Møte i ledergruppen.

1000-1500: På kontoret.

Tirsdag 17. mai

Grunnlovsdagen

Onsdag 18. mai

Hele dagen: Møte i Ullensvang kommunestyre.

Torsdag 19. mai

0700-1100: På kontoret.

1100-1300: Eksternt møte.

1300-1500: På kontoret.

Fredag 20. mai

0800-0900: På kontoret.

0900-1030: Eksternt møte.

1030-1200: Møte med administrerende direktør.

1200-1400: Møte i Bedriftsutvalget.

1400-1500: På kontoret.